Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Próféciák Magyarországról

2008.01.19

Édes hazánkról:

I.

Szűz Mária Istenanya, Boldogasszony Anyánk üzenete népéhez, a Magyar néphez - Don Stefano Gobbi atya által

1981. augusztus 16-án, mely Szent István Király ünnepe a Világegyházban:

„Láthattad fiam, hogy gyermekeim mily hatalmas serege ünnepelte a pápa felgyógyulását. Fatimai jelenésem emléknapján tört ellenfele szeretett fiam életére s vette célba ezzel Szívemet. Ám terve meghiúsult. Ezt az egész világnak jelként adta az Úr, hogy végül is Szeplőtelen Szívem diadalt arat majd általatok: Szeplőtelen Szívemnek magatokat átadott, s velem szüntelenül együtt imádkozó, együtt munkálkodó, együtt küzdő, együtt szenvedő papjaim; és az általatok Szívemhez vezetett, Szívemben élő többi hű gyermekem által… Jézusom Eucharisztikus Szívének békéjét fogja élvezni és kiárasztani az Egyház. Jézusom földi helytartója többet tud Isten e nagy művéről, mint sokan mások. Ő tudja, hogy az Úr e tervében különlegesen fontos helyet foglal el egy nép, amelyet elsõ királyuk, a mai nap szentje, István, majdnem ezer éve már, hogy nekem fölajánlva, tulajdonomba adott. Ezért hazáját századok óta már Regnum Marianumnak, az én országomnak nevezik. A pápa szeme előtt ismeretes a nép isteni küldetése, melyért évezredes történetének vértanúi sorával fizetett. Ezért intézett e néphez rövid időn belül több üzenetet és Magyarország védőszentje, István Király mellett ezért fordult ma hozzám Szívemet megindító szavával, hogy a nép fontos örökségét nekem Krisztus Anyjának, a szeretett magyar nemzet minden fia és leánya Nagyasszonyának gondjaiba ajánlja. Meghallgatom szeretett fiam kérését, s ezért intézem most üzenetemet általad e nép minden fiához és lányához. Ez a nép évszázadokon át öntestével védte a keresztény Európát a különböző pusztító, nem keresztény hadaktól. Önfeláldozó harcának egyik nagy diadalára emlékezteti ma is a keresztény világot a déli harangszó. A nyugat nemzetei Magyarországnak „a kereszténység védőbástyája” kitüntető címet adták, de nem voltak hálásak e nép mérhetetlen véráldozatáért és emberfeletti szenvedéséért. Ám Isten annál inkább kitüntette e népet azzal, hogy különleges tulajdonomba adta már állama megalapításánál. E korban pedig Szeplőtelen Szívem világraszóló békediadala kiváltságos eszközéül adta. A háború pusztítása után ezen ország Egyháza kapta ellenfelemtől a legérzékenyebb csapásokat. … Az isteni irgalom viszont rendkívüli kegyelemforrást is fakasztott az országban, mely már sok éve egyre növekvő mértékben kiárad a föld minden népére. Emlékszel, a sátán e népből választotta eszközét, hogy a Szent Péter Bazilikában összetörje fájdalmas anyai arcomat. Altemplomában viszont a pápa tiszteletemre felszentelte a Magyarok Nagyasszonya kápolnáját, mely itt a Világegyház szívében hirdeti Mária népe fontos keresztény örökségét, s emlékezteti Isten tervének ismerőit e nép nagy küldetésére. Az én népemnek lelkileg át kell alakulnia. Hogy e küldetést betölthesse Isten dicsőségére, az emberiség javára és saját boldogságára. Vannak lángbuzgalmú papjaim, de népem minden egyes papjától várom, bármely táján éljen is a világnak, hogy fönntartás nélkül, teljesen adja át magát Szeplőtelen Anyai Szívemnek, s áldozatos, engedelmes és bátor gyermekként engedje, hogy neveljem, hogy az Isteni Pap és Áldozat akadálytalanul élhessen benne, és maradéktalanul megvalósíthassa általa az Atya személy szerint reá vonatkozó tervét, a reábízott lelkek üdvére. Minden istennek szentelt lelket, ha jelenleg a világban élnek is, Szeplőtelen Szívem cellájába hívok, ahol mindig megtalálják Isteni Jegyesüket, Jézust, s vele engesztelő áldozatként egyesülve segítsenek nekem megmentetni népüket, s alkalmassá tenni szent hivatására: mert vérzik anyai szívem a bűn terjedése láttán. Népemnek minden egyes fiát és leányát aggódó szeretettel hívom anyai Szívemre: A katolikus keresztények ajánlják fel magukat Szeplőtelen Szívemnek. Naponta imádkozzák el szentolvasómat egyenként, vagy családjukkal közösen, a titkain elmélkedve. Törekedjenek Isten mindent átható, szerető jelenlétének és az én anyai segítő jelenlétemnek állandó tudatában élni. Ezzel, és ha Jézusom megváltó áldozatából misehallgatás, áldozás és imádása révén kegyelmi erőt és szent örömet merítenek, le fogják győzni bűnös szenvedélyeiket, nem teszik szeretetlenséggel pokollá egymás életét, nem hagyják magukra a szenvedõket és öregeket, nem emelnek gyilkos kezet születendő gyermekeikre, nem hagyják Isten nélkül felnőni őket, s nem gátolják, hanem segítik őket a legszentebb hivatásuk felé. Anyai szeretettel hívom nem katolikus keresztény gyermekeimet is, hogy Jézusom első követői példájára velem, Jézus Anyjával együtt, egy szívvel, lélekkel állhatatosan imádkozzanak, hogy mihamarabb megvalósuljon Országomban Jézusom végakarata, hogy a Krisztus-hívők mindnyájan egyek legyenek a hitben, Isten és egymás szeretetében, egyetlen, szent Egyetemes Apostoli Egyházának közösségében. Nem keresztény és magukat ateistának valló gyermekeimet is szeretettel hívom az Élet Forrásához, Isteni Megváltójukhoz, aki értük is meghalt, s feléjük is kiáltja: ’Aki szomjazik, jöjjön hozzám…’, hogy életük legyen, és bőségben legyen, hogy a sírgödör borzongató sötétsége helyett a boldog örök élet tündöklő fénye ragyogja be sokszor oly nemes törekvésekkel teli életútjukat. Meg kell újulni én népem a hitben, reményben, bűnbánatban és engesztelő szeretetben Isten iránt, Szentségi Jézusom és Szeplőtelen Szívem tiszteletében, hogy a megújító Szentlélek alkalmas eszközeként betölthessed nagy, szent, boldogító hivatásodat a teremtő Örök Atya dicsőségére, a megváltás örök művének kiteljesedésére, a szerencsétlen, önmagát pusztító emberiség megmentésére és üdvözítésére.”

La Madonna ai suoi Sacerdoti prediletti
Különálló, válogatott üzenetekbõl
Magyar forrás: A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz; Üzenetek ’96-’97 évekbõl;
Máriás Papi Mozgalom 1998.
A kiadvány beszerezhetõ: Szent Család plébánia H-1062 Budapest, Bajza u. 56. tel.: 06-1-3123870

 

II.

 

A Dalai Láma üzenete a magyarokhoz:
"Magyarok!
Bár népük nagy múltra tekint vissza, a szabadság és a demokrácia terén még fiatalnak számítanak. A lehetőség mindazon által eljött az Önök számára, hogy kibontakoztassák képességeiket és megmutassák a világnak szellemüket, kezdeményező képességüket. Ehhez azonban az önbizalom elengedhetetlen. Éppen ezért akármilyen nehéz is, bármilyen akadállyal, nehézséggel néznek szembe, nem szabad, hogy elveszítsék a reményt és az elhivatottságukat. Bizakodónak kell maradniuk!
Egy tibeti mondás úgy tartja: 9 kudarc 9 próbálkozást jelent.
Biztos vagyok abban, hogy egy ilyen nagy múltú nemzet fényes jövő előtt áll. Kérem, dolgozzanak továbbra is keményen, és távlatokban gondolkodjanak! Tartsák szem előtt azokat a nemes célokat, amelyek a közös érdekeket szolgálják. Az emberek sokszor - és ez a politikusokra különösen igaz- elvesznek az apró részletekben. Ez nem helyes. Gondolkodjanak távlatokban! Ez az én tanácsom. Köszönöm."


III.

A nepáli papok:
2005-ben kijelentették, hogy mindennap imádkoztak a Földért. Most "vajúdik a Föld és a Kárpát-medencében szüli a jövőt."
A nepáli Fehér Királyi Kolostor vezetője magyarországi tartózkodása idején így szólt a magyarokhoz:
"Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni. A világ szívcsakrája az Önök országában, a Pilisben található. Ez a spirituális megújhodás már megindult Önöknél!"


 IV.

Pio atya szavai Magyarországról:

"Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"

 Ima Pio atya Magyarországról mondott szavaitól ihletve:

 Magyarország nagyhatalmú Őrangyala!

Kérünk Téged, védd meg hazánkat, a magyar népet a sátán munkálkodásától…ne engedd, hogy az emberi gyengeségeket és az önzést kihasználva további károkat okozzon népünknek! Fordítsd a magyar szíveket a Teremtő Isten felé, hogy Akaratának jó eszközeivé váljunk, hogy kis hazánk Jézus Krisztus Uralmát elősegítse e világban! Had legyünk a világ számára Isten városa, a hit bástyája, a szeretet kapuja, a béke folyama, az irgalmasság oázisa, és a világ sivatagában a remény hírnöke… Segíííííííts! Ámen.

 

Kedves Testvérek !

2008. január 16-án, Törökbálinton, az Isteni Szeretet Közösségben Baross Gábor u. 2. szám alatt  (vezetője:Regina Collins nővér) tanúságot tett egy férfi, Csaba testvér korábban sátánista és skinhead volt - náci ruhában járt, 1989-ben megtért, azóta Jézusnak szolgál...óriási tűzzel, imádkozik betegekért és azok meggyógyulnak, valamint halottak támadnak fel ! Kapott egy álmot Istentől, amiben az Úr azt mutatta meg neki, hogy a katolikus egyházba menjen szolgálni, bár nem katolikus (evangélikus) !!!??? és hogy Isten óriási ébredést akar Magyarországon a Katolikus Egyházon keresztül megvalósítani!!
És ez egybevág azzal, ahogy az Úr hozzánk küldte 1996-ban az USA-ból a
Katolikus Megújulás Szolgálatából Peter Herbecket, Ralf Martint és a többi
testvért  és ennek hatására 1997-ben elindultak a TŰZ Evangelizációk...
Regina Collins nővér pedig 1-2 évvel ezelőtt Czechostowában kapott szintén
egy próféciát erre vonatkozólag: olyan nagy lesz a megújulás és ébredés,
hogy még a papi szemináriumok és szerzetesházak is megtelnek.....
 
Istenünk! Teljesítsd be ígéretedet! 
Vidd véghez mindazt, amit elkezdtél! Ámen.
Dicsőség Istennek !
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Kamagra Estrace EllGazono

(EllEmatox, 2019.10.02 17:05)

Symptoms Of Too Much Prednisone Cherche Viagra Strasbourg For Sale Provera Pills Overseas <a href=http://ciali20mg.com>cialis</a> Levitra Quanto Dura L'Effetto Usar La Propecia Information Amoxicillin

How Can I Get Metronidazole Over The Counter Lesment

(Lesment, 2019.10.01 06:29)

Levitra Professional Sale <a href=http://bakgol.com>acheter viagra paris sans ordonnance</a> Keflex Package Insert Is There Penicillin In Amoxicillin Viagra Bestellen Per Rechnung

Budapest

(Próféta, 2011.01.27 19:02)

Kedves Németh Zoltán! Ne engedd, hogy Regina nővér butaságokkal tömje a fejedet! Ő sajnos nem próféta, de ha mégis prófétál, akkor nem Isten erejét használja, hanem a Sátánét, pontosabban a Sátán használja őt. Ennyi zagyvaságot még senkitől sem hallottam. Regina nővér nem túl szorgalmas a biblia tanulásában és elegendő bölcsessége sincs hozzá, de szeretné magát megmutatni. Azt írja pl.: "szerzetesház" a bibliában ezt soha nem találod meg, ez nem Isten szava. Isten szavai erre: egyház, gyülekezet, zsinagóga, templom, ennyi!! Aztán írja: "tanúkat emel fel, hogy "előkészítsék" a népet az eljövetelemre. Jézusnak nem kellenek tanúk, ahhoz, hogy eljöjjön. Jézus mondta: "Úgy jövök el közétek, mint a tolvaj" Mellesleg már rég készen kell állnunk. Továbbá Regina nővér azt írja: "erényekkel lesz feldíszítve az egyház és szép lesz" Isten nem fogja az erénytelen embert csak úgy feldíszíteni erénnyel, tenni kell érte! És mi az, hogy szép lesz? Istennek nem az kell, hogy szép légy lehetsz te ronda, mint béka, Istennek az kell, hogy IGAZ légy!!! Aztán még írja: hogy az emberek megtérését okozzák a csodák: csodás fény, csodás tűz és aranyeső, na az kell csak a fejünkre arany eső. Isten meg mondta a bibliában, hogy mik lesznek: lesznek tűzoszlopok, meg füst oszlopok, de arany eső? Regina túl sokat hallgatja lagzi Lajcsit: arany eső a szép kis házra... Írja még Regina, hogy az állatok is meg mutatják Jézus jelenlétét, valamilyen módon, mi az, hogy valamilyen módon? Meg mutatják Jézust, hogy itt van? Jézus azt mondja a bibliában: "Azt mondják majd, hogy Őt Jézust itt, meg ott látták, de ti ne higgyetek nekik, mert úgy jövök el közétek, mint a tolvaj" A próféták parancsolnak az időjárásnak, ugye ezt írja Regina... Gondold el, hogy több száz próféta elkezd parancsolgatni az időjárásnak, mi lenne abból? És miért tennék? Isten nem beszélt ilyesmiről. Aztán ez a hamis próféta Regina azt írja: " Akik tisztelik anyámat és "megpróbálnak olyanok lenni mint ő" Istennél nincs olyan, hogy próbálj meg olyannak lenni.. Isten nem mond olyat, hogy "próbálj" meg olyan lenni" Próbáld meg megtartani a tíz parancsolatot és akkor minden oké. Isten azt mondja, parancsolja, hogy tartsd meg az Ő parancsolatait, az igéit, te ne próbálgasd! Neked nem olyannak kell lenned, mint Szűz Mária, hiszen ő nem volt Isten, hanem ember volt!!!! Isten azt akarja, hogy olyan légy, mint Jézus volt!!!! Kedves Zoltán testvérem, te csak is Jézust kövesd: Ezt a hamis próféta Reginát pedig kerüld el nagy ívben, mert az ilyenek a pokolba vezetik a keresztényt! Szorgalmasan tanulmányozd Isten igéit, kérj az Úrtól bölcsességet a megértéséhez és akkor ezek a hamis szolgálók és önjelölt próféták nem tudnak becsapni. Vigyázz a Szentháromság után a leghatalmasabb és a legbölcsebb az ördög. Minden csodát meg tud tenni, amit Isten szolgálói is meg tudnak. Csak is akkor fogadj el bármi állítást vagy kijelentést, ha azt száz%-osan alá lehet támasztani Isten igéjével. Tudod, sajnos az a helyzet, hogy a megtért keresztényeknek még a 10%-a sem jut el Isten országába. Amikor Jézus visszajön valóban és elviszi az ővéit, valóban lesz még egy lehetőség a megtérésre, de nem azok számára akik addig tagadták Istent, hanem azoknak a keresztényeknek, akik életében nem volt valóságos megtérés. Adjon neked az Úr bölcsességet!

Re: Budapest

(Great Monarch, 2011.11.03 09:03)

Kedves Baratom,

Latom nem vagy Katolikus. Ahhoz hogy megertsed mirol beszel Regina nover kerlek olvased el Szent Istvan intelmeit fianak.

Igy talan jobban megerted Magyarorszag jovojet.

Szerettel,

Magyar testvered.

Abertirsa, Kolozsvári u.18

(Malik Katalin, 2011.02.26 17:06)

Én hiszem és tudom, hogy így lesz, így kell lennie, itt az idő, eljutott a világ oda, hogy történni kell valaminek. Így ahogyan élünk, nem lehet tovább élni ! Nincs semmi értelme ! Igen, ennek meg kell történnie !

Budapest

(Próféta, 2011.01.27 18:07)

Bocsánat, de kihagytam egy-két szót, mert a szellemem lázad ez ellen: Szűz Mária nem fog és nem tud nekün k üzenni!

Budapest

(Próféta, 2011.01.27 18:05)

Csak olvastam ebbe az írásba és azt kell, hogy mondjam a Sátán stílusosan veri át az egyházat és a hívőket. Akik ebben hisznek, azok számára Isten valóban véghez viszi az ígéretét és meg lesz nekik az ítélet. Nem lehet igaz, hogy ennyire alszik a szellemetek és nem ismeritek Istent! Szűz-Mária ember volt nem Isten, ezért fog üzenni nekünk. A biblia azt írja, hogy: a halottak nem mennek vissza a házaikhoz, a halottak semmit sem tudnak. Üzenni sem! Nem volt Isten Szűz Mária! A Sátán azt akarja elérni, hogy Szűz Máriára figyeljetek, imádkozzatok hozzá és ezáltal elfordít titeket Istentől. Az Úr meg mondta, hogy rajta kívül nincs más Isten (Szentháromság)és, hogy Ő legyen az első! Ne bálványozd Máriát!!! Nem látjátok a Sátán munkáját?!
A bölcsek életre térnek, a bolondok pedig elvesznek!!! Tanuljátok szüntelen a bibliát, mert elvesztek, bármekkora is a hitetek, bármennyire is szeretitek az urat! a PÁPA??? ö a legjobb barátja az ördögnek! Isten káromlás van a fejére írva (a süvegére) "Isten fiának, Jézus Krisztusnak helytartója" Vagyis Jézus helyettese. Ez Isten káromlás. Felejtsétek el az egyházat: katólikus, református stb. és a papokat is és felejtsétek el Szűz Máriát, szeressük Őt, mert Jézus anyja, de ember volt és nem imádkozhatunk hozzá!!! Térjetek meg!!!!

marcsi

(nanib12, 2010.08.26 19:08)

Köszönöm marcsi hogy tovább adtad az üzenetet,köszönöm.

szb.marcsi@citromail.hu

(Balla Mariann, 2009.04.23 11:45)

Ezt az üzenetet néhány napja kaptam, hogy adjam tovább:

A Szüzanya üzenete:

Édes Kicsinyeim, Gyermekeim!

Ne féljetek a keresztet felvenni. A hordozásban segítek! Az erkölcsi és anyagi válságból kiemelem az én szenvedő Magyarjaimat. A Mennyei Atya látja a küzdelmeteket, s irgalma segít rajtatok. Imádságaitokban ne feledjétek Fiam szent sebeit. Köszönöm, hogy hallgattok rám!

(A Szűzanya kéri, hogy aki megkapta az üzeneteket, az adja tovább!)


Küldi Ágoston atya: 2009. ápr. 16. 2125 h.

Budapest

(Németh Zoltán, 2009.04.06 12:55)

Olvastam Regina nővér próféciájára való hivatkozást, nekem megvan a teljes szövege, amit ide bemásolok:
2003 october Jasna Gora , Czestohowa

Meg fogod élni, hogy tömeges megtéréseket láss - megújulást - olyan sokan akarják az életüket nekem szentelni, hogy nem lesz elég hely az összes létező szerzetesházakban. Az egyházak túláradóan megtelnek. Számtalan csoda lesz, és gyógyulás. Tanukat emelek fel, hogy előkészítsék a népet az eljövetelemre, mint ahogy Keresztelő Szent János és Anyám tette az első eljövetelemkor, igehirdetőket és közbenjárókat. Jegyesem (az Egyház) erényekkel lesz feldíszítve és szép lesz, készen állva az eljövetelemre.
A Szentlélek kiárad a földön megérintve és megújítva az embereket és az egész teremtést az élő fáklyák által, akiket felemelek.
Sok csoda lesz mely az emberek megtérését okozza, pl. csodás fény - csodás tűz - arany eső. Még a madarak és az állatok is megmutatják jelenlétemet valami módon.
Sok prófétát emelek fel akik csodákat tesznek a nevemben. Megparancsolják a természetnek, hogy mutassák meg az erőmet - időjárás, ég, tenger, föld, teremtmények.
Eljön az idő, amikor ezrek kiáltanak hozzám. Akik gonoszat tesznek félelemtől kiáltanak - irgalmat kérve. A népem pedig az örömtől kiált.
Akik tisztelik anyámat, és megpróbálnak olyanok lenni mint ő - azoktól semmit nem utasítok vissza. Kövessétek őt az erényekben, különösen a szelídségét és alázatát és az ő végtelen együttérzését az emberek gyermekei iránt.
Akik a legalázatosabbak felmagasztalom őket. Magasra emelem őket. Vágyakozzatok a legalacsonyabb helyekre. Vágyakozzatok a szolgálatra. Akik égnek a vágytól, hogy feláldozzák magukat másokért a legfényesebb fáklyák lesznek.

GYimeskozeplok 479 szam

(Molnar Magdolna, 2009.02.25 15:20)

ISTEN SEGITSEGET KERJUK A MAGYAR NEPERT MIVEL NAGYON KOZEL VAN HOZZANK AZ ORSZAGA.

A kulcs

(Kapuváry György, 2008.12.14 14:02)

Lukács 17.34-35.
"Mondom nektek, azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban. Az egyiket felveszik, a másikat otthagyják. Két asszony őröl együtt, az egyiket felveszik, a másikat otthagyják." Ezek a szavak beteljesedtek itt, Magyarországon. Azóta feltárult előttem múlt, jelen, jövő:
http://docs.google.com/Doc?id=dgnhktv5_753dmz3mhfr