Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Próféciák Magyarországról

2008.01.19

Édes hazánkról:

I.

Szűz Mária Istenanya, Boldogasszony Anyánk üzenete népéhez, a Magyar néphez - Don Stefano Gobbi atya által

1981. augusztus 16-án, mely Szent István Király ünnepe a Világegyházban:

„Láthattad fiam, hogy gyermekeim mily hatalmas serege ünnepelte a pápa felgyógyulását. Fatimai jelenésem emléknapján tört ellenfele szeretett fiam életére s vette célba ezzel Szívemet. Ám terve meghiúsult. Ezt az egész világnak jelként adta az Úr, hogy végül is Szeplőtelen Szívem diadalt arat majd általatok: Szeplőtelen Szívemnek magatokat átadott, s velem szüntelenül együtt imádkozó, együtt munkálkodó, együtt küzdő, együtt szenvedő papjaim; és az általatok Szívemhez vezetett, Szívemben élő többi hű gyermekem által… Jézusom Eucharisztikus Szívének békéjét fogja élvezni és kiárasztani az Egyház. Jézusom földi helytartója többet tud Isten e nagy művéről, mint sokan mások. Ő tudja, hogy az Úr e tervében különlegesen fontos helyet foglal el egy nép, amelyet elsõ királyuk, a mai nap szentje, István, majdnem ezer éve már, hogy nekem fölajánlva, tulajdonomba adott. Ezért hazáját századok óta már Regnum Marianumnak, az én országomnak nevezik. A pápa szeme előtt ismeretes a nép isteni küldetése, melyért évezredes történetének vértanúi sorával fizetett. Ezért intézett e néphez rövid időn belül több üzenetet és Magyarország védőszentje, István Király mellett ezért fordult ma hozzám Szívemet megindító szavával, hogy a nép fontos örökségét nekem Krisztus Anyjának, a szeretett magyar nemzet minden fia és leánya Nagyasszonyának gondjaiba ajánlja. Meghallgatom szeretett fiam kérését, s ezért intézem most üzenetemet általad e nép minden fiához és lányához. Ez a nép évszázadokon át öntestével védte a keresztény Európát a különböző pusztító, nem keresztény hadaktól. Önfeláldozó harcának egyik nagy diadalára emlékezteti ma is a keresztény világot a déli harangszó. A nyugat nemzetei Magyarországnak „a kereszténység védőbástyája” kitüntető címet adták, de nem voltak hálásak e nép mérhetetlen véráldozatáért és emberfeletti szenvedéséért. Ám Isten annál inkább kitüntette e népet azzal, hogy különleges tulajdonomba adta már állama megalapításánál. E korban pedig Szeplőtelen Szívem világraszóló békediadala kiváltságos eszközéül adta. A háború pusztítása után ezen ország Egyháza kapta ellenfelemtől a legérzékenyebb csapásokat. … Az isteni irgalom viszont rendkívüli kegyelemforrást is fakasztott az országban, mely már sok éve egyre növekvő mértékben kiárad a föld minden népére. Emlékszel, a sátán e népből választotta eszközét, hogy a Szent Péter Bazilikában összetörje fájdalmas anyai arcomat. Altemplomában viszont a pápa tiszteletemre felszentelte a Magyarok Nagyasszonya kápolnáját, mely itt a Világegyház szívében hirdeti Mária népe fontos keresztény örökségét, s emlékezteti Isten tervének ismerőit e nép nagy küldetésére. Az én népemnek lelkileg át kell alakulnia. Hogy e küldetést betölthesse Isten dicsőségére, az emberiség javára és saját boldogságára. Vannak lángbuzgalmú papjaim, de népem minden egyes papjától várom, bármely táján éljen is a világnak, hogy fönntartás nélkül, teljesen adja át magát Szeplőtelen Anyai Szívemnek, s áldozatos, engedelmes és bátor gyermekként engedje, hogy neveljem, hogy az Isteni Pap és Áldozat akadálytalanul élhessen benne, és maradéktalanul megvalósíthassa általa az Atya személy szerint reá vonatkozó tervét, a reábízott lelkek üdvére. Minden istennek szentelt lelket, ha jelenleg a világban élnek is, Szeplőtelen Szívem cellájába hívok, ahol mindig megtalálják Isteni Jegyesüket, Jézust, s vele engesztelő áldozatként egyesülve segítsenek nekem megmentetni népüket, s alkalmassá tenni szent hivatására: mert vérzik anyai szívem a bűn terjedése láttán. Népemnek minden egyes fiát és leányát aggódó szeretettel hívom anyai Szívemre: A katolikus keresztények ajánlják fel magukat Szeplőtelen Szívemnek. Naponta imádkozzák el szentolvasómat egyenként, vagy családjukkal közösen, a titkain elmélkedve. Törekedjenek Isten mindent átható, szerető jelenlétének és az én anyai segítő jelenlétemnek állandó tudatában élni. Ezzel, és ha Jézusom megváltó áldozatából misehallgatás, áldozás és imádása révén kegyelmi erőt és szent örömet merítenek, le fogják győzni bűnös szenvedélyeiket, nem teszik szeretetlenséggel pokollá egymás életét, nem hagyják magukra a szenvedõket és öregeket, nem emelnek gyilkos kezet születendő gyermekeikre, nem hagyják Isten nélkül felnőni őket, s nem gátolják, hanem segítik őket a legszentebb hivatásuk felé. Anyai szeretettel hívom nem katolikus keresztény gyermekeimet is, hogy Jézusom első követői példájára velem, Jézus Anyjával együtt, egy szívvel, lélekkel állhatatosan imádkozzanak, hogy mihamarabb megvalósuljon Országomban Jézusom végakarata, hogy a Krisztus-hívők mindnyájan egyek legyenek a hitben, Isten és egymás szeretetében, egyetlen, szent Egyetemes Apostoli Egyházának közösségében. Nem keresztény és magukat ateistának valló gyermekeimet is szeretettel hívom az Élet Forrásához, Isteni Megváltójukhoz, aki értük is meghalt, s feléjük is kiáltja: ’Aki szomjazik, jöjjön hozzám…’, hogy életük legyen, és bőségben legyen, hogy a sírgödör borzongató sötétsége helyett a boldog örök élet tündöklő fénye ragyogja be sokszor oly nemes törekvésekkel teli életútjukat. Meg kell újulni én népem a hitben, reményben, bűnbánatban és engesztelő szeretetben Isten iránt, Szentségi Jézusom és Szeplőtelen Szívem tiszteletében, hogy a megújító Szentlélek alkalmas eszközeként betölthessed nagy, szent, boldogító hivatásodat a teremtő Örök Atya dicsőségére, a megváltás örök művének kiteljesedésére, a szerencsétlen, önmagát pusztító emberiség megmentésére és üdvözítésére.”

La Madonna ai suoi Sacerdoti prediletti
Különálló, válogatott üzenetekbõl
Magyar forrás: A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz; Üzenetek ’96-’97 évekbõl;
Máriás Papi Mozgalom 1998.
A kiadvány beszerezhetõ: Szent Család plébánia H-1062 Budapest, Bajza u. 56. tel.: 06-1-3123870

 

II.

 

A Dalai Láma üzenete a magyarokhoz:
"Magyarok!
Bár népük nagy múltra tekint vissza, a szabadság és a demokrácia terén még fiatalnak számítanak. A lehetőség mindazon által eljött az Önök számára, hogy kibontakoztassák képességeiket és megmutassák a világnak szellemüket, kezdeményező képességüket. Ehhez azonban az önbizalom elengedhetetlen. Éppen ezért akármilyen nehéz is, bármilyen akadállyal, nehézséggel néznek szembe, nem szabad, hogy elveszítsék a reményt és az elhivatottságukat. Bizakodónak kell maradniuk!
Egy tibeti mondás úgy tartja: 9 kudarc 9 próbálkozást jelent.
Biztos vagyok abban, hogy egy ilyen nagy múltú nemzet fényes jövő előtt áll. Kérem, dolgozzanak továbbra is keményen, és távlatokban gondolkodjanak! Tartsák szem előtt azokat a nemes célokat, amelyek a közös érdekeket szolgálják. Az emberek sokszor - és ez a politikusokra különösen igaz- elvesznek az apró részletekben. Ez nem helyes. Gondolkodjanak távlatokban! Ez az én tanácsom. Köszönöm."


III.

A nepáli papok:
2005-ben kijelentették, hogy mindennap imádkoztak a Földért. Most "vajúdik a Föld és a Kárpát-medencében szüli a jövőt."
A nepáli Fehér Királyi Kolostor vezetője magyarországi tartózkodása idején így szólt a magyarokhoz:
"Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni. A világ szívcsakrája az Önök országában, a Pilisben található. Ez a spirituális megújhodás már megindult Önöknél!"


 IV.

Pio atya szavai Magyarországról:

"Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!"

 Ima Pio atya Magyarországról mondott szavaitól ihletve:

 Magyarország nagyhatalmú Őrangyala!

Kérünk Téged, védd meg hazánkat, a magyar népet a sátán munkálkodásától…ne engedd, hogy az emberi gyengeségeket és az önzést kihasználva további károkat okozzon népünknek! Fordítsd a magyar szíveket a Teremtő Isten felé, hogy Akaratának jó eszközeivé váljunk, hogy kis hazánk Jézus Krisztus Uralmát elősegítse e világban! Had legyünk a világ számára Isten városa, a hit bástyája, a szeretet kapuja, a béke folyama, az irgalmasság oázisa, és a világ sivatagában a remény hírnöke… Segíííííííts! Ámen.

 

Kedves Testvérek !

2008. január 16-án, Törökbálinton, az Isteni Szeretet Közösségben Baross Gábor u. 2. szám alatt  (vezetője:Regina Collins nővér) tanúságot tett egy férfi, Csaba testvér korábban sátánista és skinhead volt - náci ruhában járt, 1989-ben megtért, azóta Jézusnak szolgál...óriási tűzzel, imádkozik betegekért és azok meggyógyulnak, valamint halottak támadnak fel ! Kapott egy álmot Istentől, amiben az Úr azt mutatta meg neki, hogy a katolikus egyházba menjen szolgálni, bár nem katolikus (evangélikus) !!!??? és hogy Isten óriási ébredést akar Magyarországon a Katolikus Egyházon keresztül megvalósítani!!
És ez egybevág azzal, ahogy az Úr hozzánk küldte 1996-ban az USA-ból a
Katolikus Megújulás Szolgálatából Peter Herbecket, Ralf Martint és a többi
testvért  és ennek hatására 1997-ben elindultak a TŰZ Evangelizációk...
Regina Collins nővér pedig 1-2 évvel ezelőtt Czechostowában kapott szintén
egy próféciát erre vonatkozólag: olyan nagy lesz a megújulás és ébredés,
hogy még a papi szemináriumok és szerzetesházak is megtelnek.....
 
Istenünk! Teljesítsd be ígéretedet! 
Vidd véghez mindazt, amit elkezdtél! Ámen.
Dicsőség Istennek !
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

vprixoatdtwa

(rjxfvc, 2022.05.07 10:43)

hydroxochloroquin https://keys-chloroquinehydro.com/

Írország

(Margo, 2022.03.24 20:12)

Nem utasítom vissza a próféciákat ha az valóban Istentől jövő, de ami Isten Igéjének ellent mond azt elutasítóm...Nem árt megvizsgálni a Biblia szempontjából minden egyes mondatot...Es inkább az Élő Istenhez fordulni mint Máriához...A Bibliában lévő Mária egy alázatos és engedelmes asszony volt és soha nem magasztalta fel magát!

noippeviessy

(gapPreag, 2022.02.08 06:53)

<a href="https://stromectoleth.com/">cost of ivermectin 3mg tablets
</a>

cialis dosage cialiswithdapoxetine.com

(can ubuy cialis on streets, 2021.12.19 17:50)

cialis 20 mg https://cialiswithdapoxetine.com/

generic cialis cialiswithdapoxetine.com

(cialis online, 2021.12.16 07:28)

cialis alternative https://cialiswithdapoxetine.com/

cialis online cialiswithdapoxetine.com

(best prices for cialis 20mg, 2021.12.12 00:42)

cialis generic <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis price</a>

cialis dosage cialiswithdapoxetine.com

(can ubuy cialis on streets, 2021.12.08 14:06)

cheap cialis <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis support 365</a>

cialis online cialiswithdapoxetine.com

(buy cialis online, 2021.12.04 15:06)

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis generic

buy cialis online cialiswithdapoxetine.com

(cialis tadalafil & dapoxetine, 2021.11.27 07:48)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cheap cialis</a> cialis generic

cialis dosage cialiswithdapoxetine.com

(cialis black is it safe, 2021.11.23 16:55)

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis online

buy cialis usa cialiswithdapoxetine.com

(cialis alternative, 2021.11.20 11:30)

cialis online <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis online</a>

generic cialis cialiswithdapoxetine.com

(best prices for cialis 20mg, 2021.11.13 09:10)

cialis price <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis tablets</a>

cialis without a doctor prescription cialiswithdapoxetine.com

(cialis price, 2021.11.09 19:43)

cialis online https://cialiswithdapoxetine.com/

buy cialis online cialiswithdapoxetine.com

(best prices for cialis 20mg, 2021.11.03 04:59)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis coupon</a> cialis alternative

cialis online cialiswithdapoxetine.com

(cialis online, 2021.10.30 22:34)

cialis without a doctor prescription <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">best prices for cialis 20mg</a>

cialis dosage cialiswithdapoxetine.com

(cialis alternative, 2021.10.27 16:15)

buy cialis online https://cialiswithdapoxetine.com/

cialis tablets cialiswithdapoxetine.com

(buy cialis online, 2021.10.24 11:34)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis black is it safe</a> cialis generic

buy cialis usa cialiswithdapoxetine.com

(cialis without a doctor prescription, 2021.10.21 06:02)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis dosage</a> generic cialis

cialis online cialiswithdapoxetine.com

(cialis online, 2021.10.14 13:09)

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis 20mg</a> generic cialis

cialis online cialiswithdapoxetine.com

(cialis price, 2021.10.08 07:18)

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis pills