Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kép

honlap: www.oeszt.eoldal.hu

 

AZ OLTÁRISZENTSÉGBEN EGYESÜLT SZÍVEK TESTVÉRISÉGE

 

A Testvériség nyitott, keresztény lelkiségi mozgalom, amelynek alappillére az Eucharisztia.

A Testvériség első számú feladata: az Oltáriszentségben az Élet Kenyereként jelen levő Jézus, és az Istenanyaságával első Szentségtartóvá vált Szeplőtelen Szűz Mária iránti nagyobb tisztelet és szeretet felébresztése, ill. elmélyítése a lelkekben.

A Testvériség fő célja: a testvérek közötti láncolatban a mindennapi Szentségimádás, ima- és Szentmise felajánlás megvalósítása, hogy így engeszteljük a Szentségi Jézust, az Őt szüntelenül keresztre feszítő bűnökért, igazságtalanságokért, mulasztásokért, közömbösségekért; s imáinkat felajánljuk azokért, akik nem ismerték meg Isten szeretetét, ill. azon tisztítótűzben szenvedőkért, akikért senki sem imádkozik.....

A Testvériség fő feladata továbbá, hogy az Oltáriszentségben egyesülve, egyéni és közösségi imákkal, felajánlásokkal segítse a szegényekben, a kicsinyekben rejtőző drága Jézusnak szolgálókat; továbbá „egy szív egy lélek” támogassa, szívében hordozza a szükségben szenvedőket, és az irgalmasság cselekedetei által is elvigye minél több lélekhez Isten Szeretetét.

 

A testvériséghez való csatlakozás feltételei:

 

A Testvériséget kétféle képen tudják megélni az Oltáriszentség tiszteletére elkötelezett hívők: - világi, és szerzetesi közösségben, amely közösség az Eucharisztiában egyesül egy egésszé, és amely egymást segítve válik Élővé.

- A szerzetesi közösség egy a karmelita lelkiségi nővéri közösség , amely az Oltáriszentségben, és mint Krisztus Testében, az Egyházban köztünk élő Jézus szolgái, nővérei, akik a testvériség fő feladatait hatékonyabban végzik, és a világi testvérek szolgálatához imádságos, és tevőleges segítséget nyújtanak…Főbb céljuk hogy saját életükkel hirdessék az Élő Evangéliumot, és imával segítsék Krisztus Örömhírének megismertetéséért munkálkodókat.

Teljes nevük :Oltáriszentségben Egyesült Szívek Karmelita Nővérei  

Életüket saját napirend szerint élik. A nővéri közösségben való felvételről és annak kitételeiről, ill. a beöltözésről…stb.  saját regulájuk rendelkezik. 

Az Oltáriszentségben Egyesült Szívek Testvériségének világi tagja lehet minden olyan személy, aki egyetért annak alapelveivel, és aki önként vállalja, hogy aktívan részt vesz a testvériség életében. Ezt minden tag, személyre szabott imádságaival, Szentmise, Szentségimádás, böjt, stb. felajánlásaival teheti meg. Ez mellett minden testvérnek ajánlott a Szent Szűz kérése szerint a SKAPULÁRÉ viselése.

A tagsági felvétel egy regisztrációs adatlap kitöltésével kezdődik, amely arra szolgál, hogy a Testvériség tagjainak a felajánlásait rögzítse, és ennek segítségével az „örökimádás” elérésének céljával kontrolálja azt.

A testvérek lehetőségeikhez mérten az adminisztrációs és egyéb ezzel kapcsolatos költségekből is részesedést vállalnak.

A testvérek, a testvériség tagjai számára felajánlott kedvezményekre, szolgáltatásokra is jogosultságot nyernek, (pld: kedvezményes könyvvásárlási lehetőség, zarándoklatok,  kirándulások, lelkigyakorlatok) amelyhez várjuk a további felajánlásokat.

A Testvériség tagjai között testvérpárokat alakítunk ki, akik imájukban kölcsönösen hordozva segítik és támogatják egymást is.

A testvérek, egyéni imaszándékaikat is megoszthatják egymással, ill. azokat összegyűjtve, minden hónap 2-án a Szentmiseáldozattal együtt közösen felajánljuk, hogy még hatékonyabbá tegyük a testvériség életét és táplálhatjuk az együvé tartozás eszméjét. !

jelentkezni és további információ:     oeszt@freemail.hu

 

Az embléma, s jelentése:

 

* A hármas kör a Szentháromságot jelképezi.

- A külső kör az Atyát, aki az eget és a földet teremtette, ezért a színe világos kék, mint a napsütötte égbolté. Ebbe a sávba van beleírva a Testvériség neve sötétzölddel, ami a földet, e világban való élést jelképezi.

- A középső körív fényes sárga, amely az Atya és a fiú közti szeretetet, a Szentlelket jelképezi... 

A sárga körív szélesebb és egy barna kereszt metszi át, amelynek az alapja a külső körívben levő nyitott Biblia. A felső szárán karmelita címer, amely a karmelita lelkiséghez való vonzódást, a szemlélődést, az imádságban való elmélyülést megvalósítani kívánó törekvéseket fejezi ki.

- A kereszt metszéspontjánál, a körív közepén, a kereszt szélességét kicsit meghaladva az Oltáriszentség látható, egy fehér körív, amelynek pereme ( a keresztnél is látszólagosan) szintén fényes nap-sárga. A fehér ostyában egy lángoló, vérző szív látható, amely az Irgalmas Jézus kép szerinti megtisztító vér (piros) és a megszentelő víz (fehér) sugarakat szór. A szívből feltörő láng a Szeretetlángot fejezi ki.  A szeretetben való egységet az egyesült szív fejezi ki, amely Jézus Szentséges Szíve és a Szűzanya Szeplőtelen Szívének tökéletes egyesülését egyetlen szívként ábrázolja. Ennek kifejezője a töviskorona, amelynek felső része, a szeplőtelenség jeleként virágba borult, és a vérző seb, amely utal Jézus átdöfött Szívére és a fájdalmas anyai szívre is. Mivel az Oltáriszentség a mi lelkünk táplálékául rendeltetett, s az Úr Jézus, mint a Szentháromságos Egy Isten Fiú személye a szívünkbe tér a Szentáldozáskor, a mi szívünk Istennel való tökéletes egységét is jelenti az ábrázolás.

 

Kép

 

  

 

 

 az első változata az emblémának jó pár évvel ezelőttről
 

 

 

  NAPI IMÁDSÁG:

 

Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

Ó, Jézusom… Ó, Mária…

Istenünk! Te különös szeretettel fordulsz azok felé, akik még nem ismernek Téged, s nem szeretnek… Szereteted irántuk arra késztet, hogy lehajolj hozzájuk, és felemeld őket, s a Benned, s általad megvalósult Testvériség által Oltárodra helyezve életüket, újra feláldozd magad értük, hogy a változást bennük is véghez vidd… Kérünk Téged Irgalmas Isten: ajándékozd meg őket a hit-remény-szeretet hármasságának ajándékával, hogy életük neked szentelt élet lehessen, s ők is elnyerjék az üdvösséget! Te, aki alázatodban és szeretetedben minden képzeletet felül múlva lettél kicsiny és kiszolgáltatott az Oltáriszentségben teljesen nekünk adva magadat, álld meg és védd meg azon lelkeket, akik e világ fogságában nélküled bolyonganak, add nekik Önmagadat Uram! Hívd magadhoz a lelkeket, akik távol vannak Tőled, hogy velük együtt mindannyian, akiknek Otthona a Szívedben van, részesüljünk örömödben.

Uram, Szűzanyánk Szeplőtelen és Veled egyesült Szívével kérünk, fordítsd tekintetedet a tisztítóhelyen szenvedők felé, akik igazságos büntetésüket szenvedik… Különösen kérünk Urunk, hogy légy kegyes és gyakorold mérhetetlen Irgalmad mindazon lelkeken, akikért senki sem imádkozik, s nincs, aki Te irántad érzett szomjukat enyhítse. Most mi ezen lelkekért is könyörgünk Hozzád Mindenható Isten! Engedd el büntetésüket!

Minden lélek nevében áldunk és magasztalunk Téged, s hálát adunk Neked nagy Irgalmadért. Köszönjük, hogy kicsiny imánkat is felhasználod a lelkek javára, s Benned egyesült szíveink által mások számára is járható utat mutatsz Hozzád, az Oltáriszentségben valóságosan jelenlevő Istenhez, aki elvezet bennünket az Örök Életre! Ámen

*****************************************************

 Az Oltáriszentségről mindenféle információt itt találsz:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Eucharisztia

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Vac

(Kati, 2020.03.01 15:53)

Email visszajott amitkuldtem.nem jo a honlapon feltuntetett.

> Kedves Oltariszentsegben Egyesült Szívek Testverisege!
>
> Szeretnek jelentkezni világi hivőkent a testverisegbe a napi ima elmondasaval.
>
> Vallalasaim a napi ima a weboldalukrol.
>

>
> Skapularet igyekszem viselni egy ideje es az imat is mondom ugy fel eve.
>
> Kerem;jelezzenek vissza; mit kell tennem.
>
> Üdv.